Hjem Funktioner Metoder Køb Nu Gave Om & Kontakt

Lær Sudoku  

Kun $17 USD

"Jeg kan vældig godt lide programmet og bruger det hver dag. Det har været sjovt. Tusind tak. "

R. Keith, Colorado Springs, CO, U.S.A

"Programmet er fremragende! Jeg elsker det! "

J.A. du Toit, Gauteng / Johannesburg, Sydafrika

Link til engelske side

Sudoku Instructions - Hvad kan programmet?

Beskrivelse af programmets funktioner

Sudoku Instructions programmet har en brugervenlig spilleplade med mange oplysninger og funktioner, som vil hjælpe dig med at løse Sudoku-opgaver.

Sudoku Instruction’s Spilleplade

Sudoku Instructions program

Klar identifikation af hvert felt og hver boks:


Søjlerne er navngivet A, B, C, D, E, F, G, H og I.

Rækkerne er navngivet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9.

Hvert felt er identificeret ved dets søjle og række, f.eks B7.

De ni bokse med 3 x 3 felter er navngivet J, K, L, M, N, O, P, Q og R.

Indtast, Lav, Gem og Åbn Sudoku Opgaver


Du kan nemt indtaste Sudoku-opgaver fra aviser, blade og bøger med indbygget test for fejl.

Programmet kan lave Sudoku-opgaver af enhver sværhedsgrad: nybegynder, meget let, let, medium, svær, meget svær og ekstremt svær. Hver gang vil programmet lave en ny opgave til dig - tidligere opgaver gentages aldrig.

Du kan gemme enhver Sudoku opgave i et enkelt tekstformat.

De opgaver, du har gemt, kan programmet indlæse og løse når som helst, du ønsker det.

Du kan også gemme en delvist løst Sudoku-opgave, så du senere kan genindlæse og genoptage løsning af opgaven på et belejligt tidspunkt, når det passer dig. Dette kan du gøre flere gange. På denne måde kan du løse en vanskelig sudoku opgave trinvist i flere omgange.

Hjælpefunktioner

Du kan få værdifulde tips (tip 1 og tip 2) på ethvert tidspunkt under løsningen af en opgave.

Programmet kan vise alle de mulige tal i hvert felt (kandidat-tabellen), se billedet nedenfor.

Sudoku Instructions med kandidat-tabel

Du kan også holde kandidat-tabellen skjult, hvis du ønsker det. Kandidat-tabellen kan vises og skjules på ethvert tidspunkt.

Indsættelse af tal er meget let: Bare klik på et felt og på et tal i det vindue, der kommer frem. Hvis kandidat-tabellen vises, er det endnu lettere: Du klikker på det kandidat-tal, du ønsker at indsætte.

På ethvert tidspunkt kan du bestemme hvilke tal, der skal vises i kandidat-tabellen.

Du kan endda fjerne kandidat-tal "manuelt" fra kandidat-tabellen uden hjælp fra programmet. Hvis du er Sudoku-ekspert, kan denne funktion være af særlig interesse for dig.

Når du har indsat et tal, vil programmet automatisk opdatere kandidat-tabellen.

Du kan nemt finde single kandidater (felter, hvor kun ét tal kan placeres). Programmet vil vise feltet med en grøn ramme og single kandidaten i grønt fed skrift, hvis kandidat-tabellen vises (se billedet ovenfor).

For at gøre det lettere for dig at finde single kandidater, kan du lade programmet foreslå fjernelse af kandidat-tal (kandidat-reduktion).

Programmet kan hjælpe dig med at fjerne kandidat-tal ved hjælp af forskellige metoder. Disse spænder fra enkle til sværere metoder, som kan være effektive i særligt vanskelige sudoku-opgaver.

Programmet forklarer på en enkel og forståelig måde, hvorfor og hvordan bestemte kandidat-tal kan fjernes med disse metoder. Mere om Sudoku Instructions programmets kandidat-reduktions-metoder her.

Hvis du ønsker det, kan programmet på ethvert trin udføre en maksimal kandidat-reduktion ved hjælp af ovenstående metoder. Dette er en meget effektiv funktion.

Programmet understøtter tie-breaker-metoden og Ariadnes tråd i særligt vanskelige Sudoku-opgaver. Disse avancerede metoder forklares i programmets hjælpefil.

Ved hjælp af alle programmets metoder kan du løse enhver Sudoku opgave.

Ekstra funktioner i Sudoku Instructions programmet

Du kan altid gå et trin tilbage, hvis du har lavet en fejl. Programmet husker kandidat-tabellen fra de tidligere trin.

Hvis du ønsker en hurtig computer-løsning, kan programmet gennemføre dette. Programmet kan løse selv de vanskeligste Sudoku-opgaver på et øjeblik.

Programmet vil give kommentarer til hvert trin i løsningsprocessen i et særligt kommentar-felt (se billedet ovenfor).

Programmet beskriver hele løsnings-processen i et stor tekst-felt. Du kan kopiere denne beskrivelse til dit tekstbehandlingsprogram for at gemme eller udskrive den. Den oprindelige Sudoku-opgave og løsningen (hvis opgaven er løst) vises også i dette tekst-felt (se billedet ovenfor).

Takket være programmets indbyggede ur kan du se den tid, det tager at løse en given Sudoku-opgave.

Du kan udskrive den aktuelle Sudoku-opgaver eller flere Sudoku-opgaver af enhver sværhedsgrad på din printer. Seks opgaver kan stå på en A4-side. Du behøver ikke længere at købe Sudoku-blade eller bøger.


Copyright: Sudoku Instructions Programmerings-enheden - Alle rettigheder forbeholdes - Kontakt.